De Boterbloem blijft strijden voor behoud Lutkemeerpolder

Alies Fernhout na de bespreking in de Stopera op 19 december 2018: “Treurig… een gemiste kans… Na anderhalf uur (!) debatteren bleef de meerderheid van de gemeenteraad erbij dat De Boterbloem genoegen moet nemen met het aanbod van slechts twee hectare akker.”

Geen zand erover! Red de Boterbloem! (Foto: Erik Swierstra)

Ondertussen blijven veel vragen onbeantwoord. Over noodzaak, kosten, klimaat, mogelijkheden, het enorme draagvlak. Alies: “Het College van B&W heeft wél met Schiphol-ontwikkelaar SADC overlegd, maar níet met ons.” Maar, tóch ziet De Boterbloem nog lichtpuntjes: “Er ís een toezegging om nu wél om tafel te gaan; er liggen twee moties die openingen bieden en héél veel raadsleden tonen zich betrokken. Laten we ons daar dan maar op richten… We gaan door…”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 december 2018.