De Akermolen zes jaar later

Er is in deze krant al veel geschreven over de Akermolen. Zo’n twintig jaar geleden gaf niemand nog één stuiver voor deze bouwval met geschiedenis.

Tot een aantal mensen bij elkaar kwam om eens wat te brainstormen over de mogelijkheden om de molenstomp, want een echte molen was het al lang niet meer, te behouden. Er werd een formele werkgroep geformeerd en men ging aan de slag. Het werd een project van de lange adem, maar na elf jaar plannen maken, lobbyen, bedelen, tegenslagen en nieuwe plannen maken kon eindelijk op 1 september 2010 een volledig gerestaureerde molen haar deuren openen.

Theehuis
In de molen werden een theehuis en cursusruime gevestigd. Voor de formele exploitatie is een rechtspersoon in het leven geroepen: Stichting De Vrije Geer. Het theehuis is ook een plek waar mensen met een verstandelijke beperking werkervaring kunnen opdoen en een zinvolle dagbesteding vinden. Op de zolder van de molen is een ruimte die gehuurd kan worden voor vergaderingen. Het theehuis en de vergaderruimte zijn nu zo’n zes jaar in gebruik en het leek de redactie wel aardig om eens een update te schrijven. En dan is er geen betere ingang om eens te gaan praten met Heleen van Muiswinkel en Marleen Frens, de twee dames die vanaf de opening het theehuis bestieren.

De plannen
Bij de opening van de molen werden diverse plannen gepresenteerd. Zoals het werken met vrijwilligers, mensen met een verstandelijke beperking, cursussen, levende muziek op elke derde zondag van de maand, een veerpontje over de Ringvaart en een terras. Hoe staat het daar nu mee?

Volgens Heleen draait het project financieel gezond. Zij en Marleen verdienen, na een periode van keihard werken, inmiddels een redelijke boterham. Het theehuis heeft zich ontwikkeld tot een professionele horecaonderneming. Er zijn weliswaar nog wat vrijwilligers actief, maar het is een gezond bedrijf.

Het werken met mensen met een verstandelijke beperking loopt ook goed. Gemiddeld zijn er per dag zo’n zeven mensen per dag die voor een deel zichzelf aanmelden. Er is een behoorlijke doorstroom, ook naar reguliere banen, maar er zijn ook enkele medewerkers die al sinds de opening meewerken.

Voor de bovenruimte in de molen had men oorspronkelijk bedacht dat men er cursussen en dergelijke activiteiten zou kunnen organiseren. Dat is in het begin ook gedaan, maar toen het werkgroepje dat de cursussen organiseerde uiteen viel is men daarmee gestopt. Wat niet wil zeggen dat de ruimte ongebruikt staat, integendeel. Er is inmiddels een behoorlijk groep vaste klanten, bedrijven en organisaties, die de ruimte huren voor als men eens rustig wil vergaderen buiten de hectiek van het eigen bedrijf of organisatie. Daarnaast verzorgt de Aker op bestelling high-tea’s en uitgebreide lunches.

Sinds enige tijd is er ook een werkgroepje met bewoners uit de Aker dat iedere derde vrijdag van de maand speciale avonden organiseert voor buurtbewoners. Ze noemen het Dorpskroeg De Aker en elke keer heeft men een ander thema. Het plan om op zondagmiddagen een live concertje te organiseren is ook gesneuveld. Maar af en toe is er nog wel een muzikaal optreden, zoals onlangs de groep “Vocal Group Grofvolkoorn’n”. Daarvoor was zoveel belangstelling dat het niet in het theehuis paste en men, dankzij het goede weer, naar het terras kon verkassen.

Nieuw plan
Naast de steeds verdergaande professionalisering van het bedrijf worden er, onder het motto ‘stilstand is achteruitgang’, ook nieuwe plannen ontwikkeld. Eén van die plannen behelst het opzetten van een restaurant-activiteit. Nee, nog geen dagelijks gebeuren, maar voorlopig één avond in de maand. Met telkens een andere kok en dus ook een verrassende menukaart. Vooraf reserveren is een must. Voor nadere informatie, hou de website in de gaten: www.deakermolen.nl.

Oh ja, bijna vergeten, in de zomermaanden vaart het pontje over de Ringvaart elke zondagmiddag heen en weer. Met een vaste schipper (vrijwilliger). Op andere tijden kan men het eventueel huren, bijvoorbeeld als men een high-tea organiseert en men de gasten niet te ver wil laten lopen.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 26 april 2016.