Corruptie van bestemmingsplan Lutkemeerpolder is verjaard

Op 19 juli 2023 heeft De Raad van State bepaald dat de stichting Behoud Lutkemeer te lang gewacht heeft met het aan de kaak stellen dat het bestemmingsplan door corruptie tot stand is gekomen en daardoor niet rechtsgeldig zou zijn.

Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer vindt het maar een vreemde uitspraak van het hoogste rechtsorgaan van Nederland : “Blijkbaar is corruptie op de langere termijn van tien jaar dus wél toegestaan?”

Boven de Lutkemeerpolder hangen nog altijd dreigende donkere wolken, maar toch blijven de actievoerders optimistisch strijden voor het behoud van de Oud Osdorpse polder met zijn vruchtbare biologische klei. Foto: Voedselpark Amsterdam.

Aan de orde tijdens herziening bestemmingsplan
De rechter wijst er in zijn uitspraak ook op dat de gemeente dit najaar een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan zal behandelen. Volgens de Raad is het logischer om de belangenafweging binnen deze procedure opnieuw te maken.

Behoud Lutkemeer blijft strijden voor groene polder
Wie Behoud Lutkemeer kent, weet dat de stichting zich zal blijven inzetten om zoveel mogelijk vruchtbare grond van de Lutkemeerpolder te redden. Met deze voorzet van de hoogste rechter zal de stichting luid en duidelijk van zich laten horen tijdens de herzieningsprocedure, die in september bij de gemeenteraad op tafel ligt. Tijdens deze procedure zullen álle mogelijkheden worden benut om de bewezen corruptie bij de totstandkoming van het bestemmingsplan en het advies van de Raad van State aan de orde te stellen. Uiteraard zal Behoud Lutkemeer daarnaast ook alle ándere argumenten die pleiten voor een duurzame en groene bestemming van de polder inbrengen. 

Help mee bij de voorbereidingen aanpassing bestemmingsplan
Op 8 september kunt u hierover alvast meedenken tijdens de bijeenkomst ‘Met de kennis van nu: Voedselpark Amsterdam voor en door bewoners’.

Lees verder…

Tamar Frankfurther; 25 augustus 2023.