Brug 1863, Oude Haagseweg en Westtangent (2)

In 1938 werd een bescheiden brug van zes meter in de Rijksweg A4 gebouwd. Men wil deze sierlijke boogbrug slopen en vervangen door een standaard rechthoekige duiker.

Dat betekent wéér verlies aan beleving. De rijksweg is in 1966 over een nieuw (het huidige) tracé meer naar het noorden gelegd, zodat hij goed aansluit op de Ringweg A10 West en Zuid. Het oude gedeelte is blijven liggen en heet sindsdien ‘Oude Haagseweg’. Deze is in 1975 verbonden met de Johan Huizingalaan.

Sinds 2002 wordt de brug vooral gebruikt door de bus naar Schiphol. Nu wordt de ambitieuze Westtangent uitgerold en moet alles anders en beter. Naar kosten wordt niet gekeken. Van brug 1863 heeft men geen bouwtekeningen kunnen vinden (als men er al naar heeft gezocht) en men heeft dus geen zekerheid of deze brug nog tien jaar door bus 69 gebruikt kan worden. Vandaar de sloopplannen.

Strijd voor behoud

De vereniging “De Oeverlanden Blijven!” zal zich samen met de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp inzetten om deze brug te behouden. Onze insteek: “Ook zonder bouwtekeningen kan onderzoek gedaan worden naar de bouwkundige staat van deze brug. Mocht er sprake zijn van gebreken, bekijk dan of deze verholpen kunnen worden.”

Ogenschijnlijk mankeert er niets aan de brug, waarop ook een zogenaamde NAP-spijker is aangebracht. Vroeger zat er ook nog een peilschaal van het Stadswaterkantoor op, maar die is helaas verdwenen. Dit geeft aan dat dit een goed gefundeerd bouwwerk is dat de tand des tijds weerstaat. Zelfs bij het achterwege blijven van onderhoud!

Beter voorstel

De uitrol van de Westtangent maakt een fraaie herinrichting van dit stuk Oude Haagseweg mogelijk. De bus en bestemmingsverkeer kunnen gebruikmaken van dezelfde rijbanen, zodat het zuidelijke deel als parkeerplaats voor bezoekers van de Oeverlanden gebruikt kan gaan worden. Ook de ruimte voor wandelaars en fietsers langs de Anderlechtlaan moet worden uitgebreid. Dan krijg je een mooie entree vanuit Nieuw Sloten. Zo nodig je omwonenden uit hier te komen wandelen en fietsen. Belastinggeld wordt dan goed besteed en de openbaar vervoerfunctie wordt verenigd met andere functies, zoals natuur, recreatie en nutsvoorzieningen.

Het volledige artikel – met daarin ook een passage over de historische context – vindt u op: Brug 1863, Oude Haagseweg en Westtangent (1)

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 15 april 2020.

Zie ook: Brug 1863, Oude Haagseweg en Westtangent (1)