Bouwplannen locatie Garage Kuykhoven?

Sinds de eigenaar/aannemer Lebo begonnen is met de sloop van de voormalige garage middenin het dorp, rijzen er vragen over wat er op die plek terug gaat komen en of de bouwvergunning al rond is. Het korte antwoord: nee, er ligt nog niets vast.

Sloten heeft in het (recente) verleden verdrietige ervaringen gehad met nieuwbouw op het dorp. Inmiddels heeft Sloten de status van beschermd dorpsgezicht en is het politieke klimaat totaal veranderd. Alle hoop dus op een betere afloop bij dít bouwproject.

Informatie van de gemeente
De sloop- en saneringsvergunningen zijn verleend. Navraag bij de gemeente over de stand van zaken voor de locatie Sloterweg 1269 levert de volgende informatie op: “Het gaat hier om een oude bouwvergunning uit 2009, die nog niet verleend is. In het laatste overleg dat de gemeente afgelopen januari met Lebo over dit project had, is afgesproken dat zodra een anterieure (voorafgaande) overeenkomst tot stand is gekomen, de gemeente weer verder gaat met de behandeling van deze bouwaanvraag. Deze bouwvergunningsaanvraag moet dan de hele procedure nog doorlopen, ter inzage gelegd worden enz.” Kortom: wordt vervolgd.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 mei 2018.