Bouwen naast het oude kerkhof op Oud Osdorp?

Op woensdag 21 november 2018 organiseert de Parochie van de RK kerk in Halfweg om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in de stal van de familie Worm (achter Osdorperweg 571). Het gaat over hun plannen voor het stuk grond naast de oude begraafplaats, tegenover het tankstation op Osdorperweg 547, waarvan de parochie eigenaar is.

Kerkhof Oud Osdorp. Foto: Erik Swierstra.

Dorpsraadlid Ray Kentie: “Vroeger stond hier de RK kerk Sint-Pancratius, die aan het begin van de 20e eeuw is afgebroken en toen verhuisd is naar Sloten. Jarenlang waren er naast het kerkhof nutstuintjes. Enkele jaren geleden werd de kerk echter aangeschreven door de overheid en moesten zij het hele terrein laten saneren. De asbestsanering hier heeft destijds letterlijk veel voeten in de aarde gehad en veel geld gekost. Sindsdien ligt het stuk grond min of meer braak en er zijn geen grondopbrengsten voor de kerk. Inmiddels heeft de gemeente het stuk kerkhof aangewezen als monument. Dat is mooi, want deze begraafplaats is van groot belang in de geschiedenis van het oude dorp.”

Behoud van zichtlijnen
Voor de rest (ongeveer een derde) van de grond naast de begraafplaats heeft de kerk in overleg met de gemeente een plan opgevat om hier twee blokken woningen rond een erf te bouwen. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een wijziging van het bestemmingsplan. Het overige deel van het terrein zou dan vrij blijven.

Ray: “De Dorpsraad stelt zich voorlopig op het standpunt dat het op zich wel voorstelbaar is dat hier een bouwproject van bescheiden omvang mogelijk zou moeten zijn. Maar, we zullen pas na de voorlichtingsavond een definitief standpunt formuleren. Dan hopen we in detail te horen wat precies de bedoeling is. Uiteraard laat de Dorpsraad zijn standpunt ook afhangen van de reacties van de Oud Osdorpers. Belangrijke beoordelingsaspecten zullen zijn dat het onderhoud van en de publieke toegang naar de begraafplaats behouden blijven. Bovendien is het voor de Dorpsraad van belang dat het zicht op de begraafplaats en het doorzicht naar het achterland op deze locatie in de toekomst gewaarborgd blijven.”

Alle Oud Osdorpers zijn van harte welkom! Kom luisteren naar de plannen en laat weten wat u hiervan vindt.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.