Bijeenkomst verkeer op de Sloterweg

Al jaren wordt er over gesproken: de verkeersdruk op de Sloterweg.

In februari 2012 werd het rapport “Mobiliteitsaanpak Nieuw-West, kansen voor bereikbaarheid” vrijgegeven voor inspraak. Daarin werd zijdelings ingegaan op de situatie aan de Osdorperweg en de Sloterweg. Vervolgens waren er in juli voorlichtingsbijeenkomsten in het Stadsdeelkantoor. Een delegatie van dorpsgenoten was daar aanwezig om te horen of en hoe de problemen met de Osdorperweg en de Sloterweg aangepakt zouden worden. Maar de gesprekken lopen al veel langer. Toen het stadsdeel Slotervaart nog bestond zijn er vanuit de dorpsraadwerkgroepen Sloten en Sloterweg uitgebreide gesprekken geweest met deskundigen van het stadsdeel. Daarbij zijn er van beide kanten plannen gemaakt die nooit de tekentafel hebben verlaten. Daarna werden de gesprekken gevoerd met stadsdeel Nieuw-West en ook die hebben tot nu toe niets opgeleverd.

Eenzelfde verhaal gaat op voor de Osdorperweg. Bij het doorspitten van een oud archief kwam zelfs een krantenknipsel uit 1972 tevoorschijn waarin werd ingegaan op de verkeersdrukte op de Sloterweg.

Niet simpel
Nu zijn er in dit verband geen simpele oplossingen denkbaar. Of zoals iemand tijdens een van de bijeenkomsten opmerkte: het verkeer in dit gebied is als een waterbed, als je op de ene kant drukt ontstaat aan de andere kant een bubbel. En als je daar dan op drukt krijg je weer een andere bubbel. Met andere woorden, als we bijvoorbeeld de Sloterweg autoluw maken, krijgt Nieuw Sloten heel veel extra verkeer te verwerken.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 5 donderdag september legt het stadsdeel een aantal maatregelen voor die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld en uitgewerkt. Er kan over de voorstellen worden gediscussieerd. Gedacht wordt over verbetering van de veiligheid voor fietsers en voetgangers op de kruising Ditlaar/Sloterweg, een proef op de Vrije Geer met stoplicht en toeritdosering en verbetering van de bewegwijzering voor het verkeer naar de A4 en A10. Over deze en andere zaken, waarvan een aantal als proef zullen worden uitgevoerd, kunt u uw mening geven. Bijvoorbeeld over de vragen: wanneer is een proef geslaagd? Zijn er nog aanvullende maatregelen nodig? Hoe ziet het vervolgtraject eruit? De bijeenkomst is donderdag 5 september, van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het gebouw Ditlaar Staete aan de Ditlaar nr. 7.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 4 september 2013.