Bewoners geven Lutkemeerpolder niet op

Ingezonden

Zaterdag 31 augustus 2019 namen een geschatte tweehonderd mensen deel aan de manifestatie tegen het aanleggen van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder, bij Osdorp in Amsterdam. De 45 ha groene akkers en natuur moetbehouden blijven, vonden de deelnemers unaniem.

Bezetting van de polder
Tegen de start van de bouwactiviteiten zullen deze bezorgde burgers zich op uiteenlopende manieren gaan verzetten. Dit was de conclusie van de algemene vergadering die tijdens deze manifestatie in de Tuinen van Lutkemeer plaatsvond. Als daad van burgelijke ongehoorzaamheid is in maart een deel van de Lutkemeerpolder in gebruik genomen voor de aanleg van gemeenschappelijke tuinen. Tijdens de vergadering kondigde zich een nieuwe groep aan die het stokje overneemt en de Tuinen permanent gaan bezetten.

1 september start werkzaamheden gepland
Projectontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company, met de gemeente Amsterdam als één van de vier aandeelhouders) heeft aangekondigd per 1 september as. met de bouwwerkzaamheden te beginnen. Dit naar wens van het Amsterdamse stadsbestuur onder leiding van GroenLinks wethouder van Doorninck.

Amsterdammers, buurtbewoners en sympathisanten van Behoud Lutkemeer zullen er echter alles aan doen omde groene historische polder te behouden. De Lutkemeerpolder is van levensbelang voor een gezond, groen en duurzaam Amsterdam: biologische kleinschalige landbouw, korte voedselketen, verantwoorde voeding, waterberging, de ligging aan de ecologische hoofdstructuur en biodiversiteit. Nota bene de laatste vruchtbare grond! Dat krijg je nooit meer terug. Dit vernietigen is de wereld op zijn kop in tijden waar het klimaat om acute zorg vraagt.

Bouwen voor leegstand
Bovendien staan er al ruim 16 jaar kavels tekoop op Lutkemeer 1, het naastgelegen bedrijventerrein. Volgens ingewijden is de prijs daarvan zelfs verlaagd, nu zij nauwelijks kan concurreren met veel goedkopere bouwgrond in de Haarlemmermeer.

Al sinds februari claimt SADC dat er een koper is voor het geplande kavel: “het is bijna rond op wat details na”, is al ruim zes maanden het adagio. Het zou gaan om een distributiecentrum van 5,5 ha dat elders in de stad niet terecht kan. Een rondje door Westpoort bewijst het tegendeel, daar staan verschillende distributiecentra te huur, ook een van 6 ha. Het is duidelijk dat het de gemeente en SADC er om te doen is om zo snel mogelijk te kunnen beginnen.

Wie storm zaait, zal verzet oogsten
Waar het college van Amsterdam en de media de indruk willen wekken dat de polder opgegeven is, laat deze manifestatie zien dat de bewoners van Amsterdam dit nog helemaal niet hebben gedaan.

Het is onthutsend hoe de gemeente Amsterdam haar plannen voor een businesspark verkoopt als duurzaam en circulair en ook stellig claimt boederij de Boterbloem te hebben behouden. Dit is helemaal niet juist. Het bouwen op (biologisch) groen is per definitie niet cirulair en de Boterbloem is aangezegd om voor 1 februari volgend jaar de Lutkemeerpolder te te verlaten.

De aanwezigen nodigen de politieke hoofdrolspelers uit om samen op hele korte termijn de mogelijkheden voor behoud te onderzoeken. Worden de bulldozers en zandvrachtwagens toch op de polder af gestuurd, dan zullen veel mensen zich daar tegen verzetten.

Behoud Lutkemeer

Uit: de Westerpost van 4 september 2019.