Bericht van de redacteur

Volgende week is de laatste aflevering van deze rubriek van dit jaar 2014. Inmiddels heb ik ruim 40 afleveringen verzorgd, met veel genoegen. Met spiedende blik heb ik in de omgeving van Sloten en Oud Osdorp rondgekeken of er stof tot nadenken lag dat ik kon delen met de lezers.

Ik hoop tot uw genoegen. Daarnaast ontving ik van velen bijdragen over allerlei onderwerpen en activiteiten, waarvoor nog hartelijk dank. Om tot een soort overzicht van het bijna afgelopen jaar te komen, ga ik nog even terug naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de dorpsraad en speciaal de bijdrage van onze voorzitter van de dorpsraad, Sjoerd Jaasma: “Als voorzitter moet je natuurlijk ook verstand van economie hebben, en in die hoedanigheid merk ik dat het met de dorpseconomie beter gaat.

Te koop staande woningen zijn verkocht en er wordt allerwegen gewerkt om ze weer in goede staat te brengen.” Ik denk dat onze voorzitter de spijker op de kop heeft geslagen, maar niet het hele plaatje overziet. Aan het dorpsplein is een karakteristiek huisje voorbeeldig gerestaureerd, net als het huisje naast de Banpaal.

Maar zoom je wat uit van het dorp, dan merk je dat er nog allerwegen twijfel is naar welke kant de bal gaat rollen. Afgelopen week trof het bericht dat Mexx failliet is, een bedrijf dat nu alweer 10 jaar gevestigd is in het voormalige Nissan-kantoor aan de Johan Huizingalaan. Ruim 500 werknemers zijn hierbij betrokken.

Dat overstijgt het dorpsniveau, maar heeft natuurlijk toch haar weerslag op de omgeving. Het bedrijventerrein Lutkemeerpolder blijft hardnekkig kampen met grote leegstand.

Daardoor is wel besloten de rest van deze agrarische polder voorlopig zo te laten. Wel spijtig van de onnodig gebleken sloop van diverse aardige huisjes aan de Lutkemeerweg. Om in de agrarische sector te blijven, een groot deel van de kassencomplexen langs de Osdorperweg wordt benut voor opslag van oude auto’s, caravans en boten. In weerwil van de mooie woorden die gesproken worden over stadslandbouw. Klaarblijkelijk is het ‘economischer’ ons voedsel via Schiphol in te vliegen vanuit gebieden in de wereld waar geringere loonkosten zijn. Daartegenover staat weer de start van het fruitbedrijf van Wil en Lisan Sturkenboom, en enkele andere initiatieven.

Daarnaast worden op kleine schaal koeien en schapen gehouden, bijvoorbeeld in het laatste stukje Riekerpolder. Ik heb er geregeld over bericht. Zo biedt de economie van ons gebied een wisselend beeld, waarvan de conclusie volgens mij is, dat we voorzichtig voort moeten gaan en sterke kanten van ons gebied benutten, de groene ruimte van de stadsrand en de cultuurhistorie die hier nog steeds tastbaar aanwezig is.

Ik wens u vast een goed en gezond nieuwjaar met een goede economie voor ons allen.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 10 december 2014.