Belevenissen op natuurpark Vrije Geer

Een wandeling in en rond Natuurpark Vrije Geer is vol verrassingen en met bijzondere ontmoetingen. Op 27 december 2016 maakte ik een ommetje. Begonnen op de Osdorperweg richting Osdorp, zag ik eerst het ooievaarsechtpaar, dat dit jaar vier jongen voortbracht. Het ouderpaar heeft duidelijk besloten om hier – op hun favoriete Noordpaal – te overwinteren. Elke avond zijn zijn ze in de avondschemering te herkennen.

Zilverreiger
Even verderop zie ik – vlak voor de rotonde – plotseling – beweging in het eikenbosje: een roerdomp. Dat is een lichtbruin-zwart gevlekte vogel, die vaak lastig te zien is. Het is pas de tweede keer dat ik deze mysterieuze vogel waarneem. Lopend rond het park zie ik links (op de driehoek aan de overkant) een hagelwitte zilverreiger! En op het park, bij de kikkerpoel, word ik verrast door plotseling opvliegende watersnippen. Bij de fruitbomen op het afgeschermde gebied van het natuurpark zie ik een buizerd, omringd door eksters. De buizerd kijkt me priemend aan maar blijft rustig zitten.

IJsvogel
Dan volgt bij het hek naar de Osdorperweg een grote verrassing: een ijsvogel! Het is een prachtig gezicht om deze bijzonder vogel met fel-blauwe rug en kop en roodbruin lijfje bij ons op Sloten te zien! Vogelliefhebbers weten dat ijsvogels helemaal niet dol zijn op ijs… Toen het kouder werd en de sloten dicht vroren, heb ik met onze beheerder Henk Damen afgesproken, zolang dat nodig is, dagelijks het ijs op een bepaalde plek open te houden. Alleen op die manier kan de ijsvogel zijn kostje bij elkaar blijven vissen en overleven. Dus ga ik nu iedere dag met een lange stok met ijzeren pinnen het gat weer openhakken. Nu maar hopen dat de vogel de vorstperiode overleeft…

Er valt veel te zien en te beleven op Natuurpark Vrije Geer. Ook in deze wintermaanden! Ik raad u aan om er eens een kijkje te gaan nemen en uw ogen goed de kost te geven. Ik heb inmiddels al 63 verschillende vogelsoorten gespot op en rond dit bijzondere natuurparkje!

Jaap Tolk

Uit: de Westerpost van 8 februari 2017.