‘Behoud Lutkemeer’ blijft optimistisch

Tijdens de goed bezochte actiebijeenkomst op zaterdag 31 augustus 2019 werd duidelijk dat Behoud Lutkemeer zich blíjft verzetten tegen de komst van een bedrijventerrein op de nog resterende vruchtbare en cultuurhistorisch belangwekkende Lutkemeerpolder:

Amsterdam, 31 augustus 2019 – ACTIEMIDDAG. Actiegroep Behoud Lutkemeer organiseerde op het bezette stuk land in de Lutkemeerpolder een actiemiddag om de bouw van een bedrijfshal op een van de laatste stukken biologische landbouwgrond van Amsterdam te voorkomen. Er was een workshop, er werd vergaderd, informatie verstrekt en vrijwilligers bereiden een lunch en warme maaltijd gemaakt van de producten die afgelopen seizoen op het land werden gekweekt. Foto Dingena Mol

“We blíjven hopen dat de gemeente (GroenLinks) tóch gaat inzien dat het juist nú met de klimaatdiscussie belangrijk is om de polder met biologische stadslandbouw te behouden. Het bedrijventerrein van 4,5 hectare hiernaast staat leeg. Dat wil níemand huren – zelfs nu het in prijs verlaagd is.

Bedrijventerreinen in de Haarlemmermeer zijn namelijk veel goedkoper. De harde afspraak is dat er pas gestart wordt met bouwen als er een contract is met huurders voor ‘onze’ grond. Tot die tijd mag deze kostbare landbouwgrond niet worden vernield. Daar gaan we ze aan houden!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 september 2019.