Behoud Boerderij de Boterbloem

Gaat het lukken om biologische zorgboerderij De Boterbloem (zie voorop deze gids) als volwaardig bedrijf te behouden? Het Actiecomité doet er in ieder geval álles aan: In september werd het Actieweekend Kampeer in de Lutkemeer georganiseerd waar meer dan 600 actievoerders de bedreigde polders inzaaiden.

Verder werden politici uitgenodigd voor een rondleiding, werd er massaal met tromgeroffel ingesproken in de Stopera, werd Plan Akkerpark als compromis opgesteld en ingediend en rolde een informatieve actiekrant van de pers. Ondertussen werd ‘gewoon’ gezaaid en geoogst.

De zorgboerderij in de Lutkemeer op Oud Osdorp kan alleen bedrijfsmatig overleven met tenminste zes hectare landbouwgrond. Eind 2018 stelde wethouder Van Doorninck slechts twee hectare akker beschikbaar. Wel werd afgesproken dat elk stuk groen pas bouwrijp wordt gemaakt als de komst van bedrijven zeker is. Vooralsnog weigert de wethouder (notabene van GroenLinks) om zelfs maar aan tafel te gaan met De Boterbloem om andere alternatieven te onderzoeken.

Uit angst voor claims? Of spelen er andere zaken in het corruptiedossier waar we nog geen weet van hebben? Het Actiecomité en De Boterbloem geven niet op en strijden ook in 2019 door. De politieke steun en het draagvlak onder de bevolking groeien zienderogen. Juist nu het besef van het grote belang van duurzaamheid, groene polders en voedselproductie in de stad centraal staat, kán het gewoon niet zo zijn dat deze mooie en oude polder onder een dikke laag asfalt verdwijnt!