Bedreiging De Boterbloem blijft

Het is even stil rond de ecologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg op Oud Osdorp. Is alles dan nu in orde? Nee, zeker niet.

In maart heeft de vorige Amsterdamse gemeenteraad een motie aan genomen, die mogelijk kan leiden tot behoud van De Boterbloem. Inmiddels is een nieuw College geïnstalleerd. GroenLinks staat aan het roer. Dat zou goed nieuws moeten zijn…

Ondertussen hebben wij ons vol overgave gestort op het bewerken en inzaaien van het land. Terwijl de gewassen op het land groeien alsof er niets aan de hand is, lopen er in de Lutkemeerpolder landmeters rond en worden er bodemmonsters op de akkers genomen. Dergelijke zaken wijzen erop dat de projectontwikkelaars er nog altijd uitgaan dat zij hun bouwplannen voor nóg een bedrijventerrein – hoogstens wat vertraagd – kunnen gaan uitvoeren.

Gelukkig kan de gemeenteraad hier nog een stokje voor steken. Zodra er nieuws is, hoort u dat van ons. Samen blijven we ons best doen om de gemeenteraad ervan te overtuigen om te kiezen voor duurzaamheid, behoud van landschap en de maatschappelijke meerwaarde van De Boterbloem.

Trijntje

Uit: de Westerpost van 13 juni 2018.