Banpaal of boom?

Op de Sloterweg hoek Lies Bakhuyzenlaan stond een boom die recent het loodje heeft gelegd. Er schijnt al eerder een poging ondernomen te zijn hier een boom te planten.

Dat is soms niet eenvoudig, er dient gekozen te worden voor een soort die zich in een dergelijk krappe groeiplek kan handhaven en niet al te groot wordt. Bijvoorbeeld een Linde zoals die bijvoorbeeld verderop staan voor boerderij Königsmann en die goed in vorm geleid worden. Een aanwinst voor het dorpsgezicht.

In 1969 is onderzocht of op deze plek de banpaal van 1794 geplaatst zou kunnen worden. Hiervan getuigt de foto waarop 4 stenen op de stoep liggen die de omvang van de sokkel aangeven. Nu leidt de banpaal een weggestopt leven, ingebouwd tussen school en woningen. Het is een historisch belangrijk monument dat een periode van 2 eeuwen markeert waarin de heren van Amsterdam rechten uitoefenden tot in de verre omgeving.

Nog geen jaar later wanneer de Franse overheersing de patriotten wind in de rug geeft, komt er een einde aan de zogenaamde “heerlijke” rechten. Verplaatsen van de banpaal is een klein beetje geschiedvervalsing maar zou de “obelisk” wel fraaier in beeld brengen. Of past op dit hoekje een beter een boom en de banpaal maar beter midden op het dorpsplein?

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 4 maart 2015.