Arbeidershuisjes voor de poort van de hel. Wie sleept ze daar weg?

Maandagavond 30 oktober 2017 hield stadsdeel Nieuw-West en de gemeente Amsterdam een informatie avond omtrent hun plannen met de arbeidershuisjes en de erven daar rondom. Kort samengevat ziet de toestand er zeer ernstig uit.

De cultuur-historische waarden gaan verloren en er zal karakterloze nieuwbouw plaatsvinden die alle open ruimte opsoupeert. Alleen de gemeentekas zal profiteren. Volgende week informatie wat nog te doen valt om deze plannen te keren.

Als een ongeslepen diamant in geen enkel protocol passend, toch een parel van de Sloterweg. Respecteer de geschiedenis en pas de plannen daarop aan, gemeente!

Nico Jansen

Uit de Westerpost van 8 november 2017.