Appartementencomplex aan de Sloterweg 984 ongewenst

Een projectontwikkelaar heeft op 15 april 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een appartementencomplex (30 woningen) plus een ondergrondse parkeergarage op de locatie Sloterweg 984. Dat is op de locatie waar vroeger Tuincentrum Bakker zat, op de hoek bij de rotonde.

De Dorpsraad en de werkgroep Sloten zijn hier faliekant tegen. Hoewel er nu officieel nog geen zienswijzen kunnen worden ingediend, vinden zij het belangrijk dat het stadsdeelbestuur vroeg in het proces al weet dat dit bouwplan op zeer grote weerstand kan rekenen. Vandaar dat zij gezamenlijk nu al een zienswijze tegen dit hier totaal niet passende bouwplan hebben ingediend.


Dit complex zou niet misstaan in een nieuwbouwwijk, maar past wat betreft uitstraling en omvang totaal níet op de landelijke Sloterweg.

Totaal niet passend
Allereerst geven zij aan dat het bouwplan totaal niet aansluit bij de cultuurhistorie van de Sloterweg. In het recent verschenen onderzoeksrapport ‘Cultuurhistorische kwaliteiten oostelijk deel Sloterweg, Amsterdam’ wordt dit bevestigd. Dit rapport is in opdracht van de gemeente gemaakt en gaat over de Sloterweg tussen de Ditlaar en de Johan Huizingalaan. De experts concluderen het volgende over het gemeentelijke beleid ten aanzien van de Sloterweg de afgelopen jaren: “Stedenbouwkundige regie op basis van ruimtelijke kwaliteit ontbreekt. De omgang met de weg en de omgeving is te typeren als ‘liefdeloos’. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het zeer gewenst deze ontwikkeling om te buigen.” Het realiseren van dertig appartementen op locatie Sloterweg 984 staat dus haaks op een groot aantal aanbevelingen in dit rapport, bijvoorbeeld dat het niet past bij het historisch landschappelijke raamwerk en geen aansluiting heeft op de bestaande bebouwing.

Strijdig met bestemmingsplan
Daarnaast staat het bouwplan voor het appartementencomplex ook op gespannen voet met het bestemmingsplan. Het voldoet niet aan de eis dat op de kavel tenminste 50% erfgroen moet zijn en dat er géén sprake mag zijn van vorming van ensembles van woningen. Het plan is ook niet in overeenstemming met de op deze locatie geldende maximale bouwhoogte, de bouwschaal en het toegestane bouwvolume.

Nóg meer verkeer
Daarnaast leiden dertig nieuwe woningen tot extra verkeersdruk op de toch al ernstig overbelaste Sloterweg. Een inrit naar dertig woningen pal naast de drukke rotonde leidt bovendien tot gevaarlijke verkeerssituaties.

Tijdens de inloop-informatie-avond afgelopen november bleek dat de ontwikkelaar er vanuit ging dat zijn appartementencomplex in de wijk ‘Nieuw Sloten’ zou komen te liggen. Hij gaf toen trots aan dat hij het bouwplan expres zo had laten ontwerpen, dat het mooi bij de architectuur van deze nieuwbouwwijk zou passen. Een groot misverstand… Het bouwplan ligt immers duidelijk op Sloten! Concluderend vatten de Dorpsraad en werkgroep Sloten hun boodschap aan het Dagelijks Bestuur stadsdeel Nieuw-West als volgt samen: “Een appartementencomplex op locatie Sloterweg 984 is verre van gewenst.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 mei 2020.