Amsterdamse Hoofdgroenstructuur wordt ernstig bedreigd

Jarenlang was al het groen dat deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur, dus ook de polders in Oud Osdorp en Natuurgebied De Oeverlanden, goed beschermd.

Op die manier zorgden vorige stadsbesturen ervoor dat Amsterdam een leefbare en aangename stad zou blijven voor mensen en voor dieren.

Wat blijft er op termijn over van Oud Osdorp als de Hoofdgroenstructuur in het landelijke gebied straks vogelvrij zou worden? Een mooie impressie van de weidsheid van het gebied gezien vanaf de Slibveldenweg met zicht op tuinstad Osdorp. Foto: Theo Durenkamp.

Groene longen van de stad beschermen
De Hoofdgroenstructuur (HGS) is in de loop der jaren steeds meer ‘uitgekleed’ en bestaat tegenwoordig alleen nog uit groengebieden van grote waarde, die echt voor de stad behouden moeten blijven. Sinds eind 2021 wil het stadsbestuur die resterende groene longen nóg verder aantasten. Dat begon in de regeerperiode van de vorige wethouder voor de Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck (GL). Zij diende een voorstel in om de HGS drastisch te verkleinen. Begin 2022 heeft zij haar voorstel vervolgens beperkt aangepast. Dat moest ze wel doen omdat de gemeente hierover maar liefst 500 kritische inspraakreacties had ontvangen.

Nog verder ingeperkt ná inspraak
Haar opvolger wethouder Reinier van Dantzig (D66) heeft de HGS vervolgens eigener beweging nog verder uitgekleed. Hij geeft de auto in het groen bijvoorbeeld meer ruimte en schrapt een deel van het resterende groen. Daarnaast wil hij dat de belangrijke commissie TAC die – nu nog – adviseert óf bepaalde bouwplannen in het groen mogen plaatsvinden, straks alleen nog mag beoordelen hóe die initiatieven inpasbaar zijn. De nieuwe wethouder heeft deze grote aanpassingen die de positie van het beschermde groen verzwakken dus zelf ná de inspraak aangebracht en hoopte dit beleidsvoorstel nu door de gemeenteraad te loodsen, maar dat is hem niet gelukt.

Natuur gaat naar zijn mallemoer…
Iris Poels van Behoud Lutkemeer was op 7 december uiteraard ook aanwezig. Om de aandacht te vestigen op de komst van Voedselpark Amsterdam, maar nu ook om de HGS in stand te houden. Iris: “Door heel Amsterdam is het tekort aan groen alarmerend. Het gaat om een tekort van 23.000 voetbalvelden. In de zogenaamde HGS heeft de gemeente gebieden opgenomen die onmisbaar zijn voor de stad en een belangrijke functie vervullen voor het leefklimaat van Amsterdammers, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De HGS is mede tot stand gekomen door inspraak van betrokken burgers bij de bescherming van een leefbare stad. Echter heeft de wethouder eigenhandig aanpassingen gedaan die bescherming van de HGS ondermijnen, en het bijvoorbeeld makkelijker maken om te bouwen in het groen. Ook dit was een agendapunt tijdens de vergadering waarbij voor Partij voor de Dieren zich hard maakte voor meer mogelijkheid tot inspraak van burgers.”

“En”, zo vervolgt Iris, “zolang de wethouder Grondzaken óók de beschermer is van groen in de stad is de natuur niet veilig. En dat is niet gek. De wethouder heeft een enorme bouwopgave meegekregen, en hij maakt vooralsnog niet genoeg vorderingen om de doelstellingen te halen. Een gevalletje belangenverstrengeling? Hoe je het ook wendt of keert, de natuur delft net als altijd het onderspit. De actievoerders die gisteren vanuit alle hoeken van de stad voor de Stopera bijeen waren gekomen, stelden dan ook: Met van Dantzig aan het roer gaat de natuur naar de zijn mallemoer!” Wilt u het hele artikel (ook over de Lutkemeerpolder lezen, dan treft u onder dit artikel een link.)

Nieuwe inspraakavond
De Partij voor de Dieren leidde op 7 december het verzet tegen deze aanpassingen en organiseerde hiertegen – voorafgaand aan de commissievergadering van de gemeenteraad – een protestbijeenkomst bij de Stopera. En zo lang de wethouder grondzaken ook de beschermer is van groen in de stad is de natuur niet veilig. En dat is niet gek. De wethouder heeft een enorme bouwopgave meegekregen, en hij maakt vooralsnog niet genoeg vorderingen om de doelstellingen te halen. Een gevalletje belangenverstrengeling? Hoe je het ook wendt of keert, de natuur delft net als altijd het onderspit. Tijdens de commissievergadering daar direct na liet wethouder Van Dantzig tot ieders verbazing weten dat hij van mening is dat het Amsterdamse groen door zijn voorstellen juist beter wordt beschermd. Na een wat chaotisch overleg stemde een meerderheid van de raadsleden voor het voorstel van PvdD-raadslid Jennifer Bloemberg-Issa om volgend jaar een extra inspraakavond over de HGS te organiseren. Wordt dus vervolgd.

Tamar Frankfurther; 9 december 2022.

Lees verder:

* Opinie Hoofdgroenstructuur – Het Parool; 29 november 2022.pdf

* Protest tegen aanpassing natuurbeleid Amsterdam – Het Parool; 7 december 2022 (pdf)

* Ga zorgvuldig om met het schaarse groen van Amsterdam – Iris Poels – Het Parool; 9 december 2022 (pdf)