Alternatief bouwplan locatie garage Kuykhoven

De werkgroep Sloten heeft samen met (omwonende) Slotenaren een alternatief bouwplan voor deze unieke locatie midden in het Beschermd Dorpsgezicht gemaakt. Waar gaat het om?

Aan weerszijden van de kavel komt een rij arbeiderswoningen – naar model van de steegwoningen ernaast – met daartussen een steeg waaraan tuintjes en voordeuren liggen. Door de steeg in het midden blijft het zicht open naar het achterland. (Kijk op Alternatief bouwplan Sloterweg 1269 voor het hele verhaal.) Waarschijnlijk kunnen er zo meer en goedkopere woningen (met anti-speculatiebeding en verplichting er zelf te wonen/ verbod op verhuur) worden gebouwd dan eerder het geval was. Het zou ook mooi zijn wanneer er voor Slotense kinderen een voorrangsregeling komt om (een aantal van) deze woningen te kunnen kopen.

Het plan van Lebo is nog niet uitgewerkt en moet ook nog worden ingediend bij de gemeente. Het dorp hoopt aan tafel te komen om samen met Lebo dit alternatieve plan uit te werken. Stedenbouwkundigen verwachten dat dit nieuwe plan het Beschermd Dorpsgezicht zal versterken. Eerst uitvoerig overleg tussen Lebo en dorp en dan pas de bouwaanvraag bij de gemeente indienen, waarbij de gemeente van tevoren aangeeft het plan pas te behandelen na overeenstemming. Deze werkwijze werkte bij de planvorming voor het shortstayhotel aan de Ditlaar ook goed. Geen enkele Slotenaar heeft daarover nog bezwaar gemaakt.

Zie ook: Alternatief bouwplan Sloterweg 1269

Uit: de Westerpost van 19 september 2018.