Aan de bewoners omgeving Sloterweg 711-715

Na de vreugde over de realisatie van het beschermd dorpsgezicht Sloten komt de kater van alweer een aanslag op de cultuurhistorie van de Sloterweg. Weer komen er zogenaamde zelfbouwkavels waarop villaatje moeten verrijzen die vooral de gemeentekas ten goede komen. Het ergste is dat een ensemble landarbeidershuisjes verdwijnt, dat onlosmakelijk verbonden was met de historie van dit polderland en middeleeuwse weg, die bijna 1000 jaar teruggaat.

De huisjes maakten ooit deel uit van het erf van de befaamde en beruchte herberg De Rode Leeuw, menigmaal vastgelegd op tekening. De herberg zelf stond enigszins op de Sloterweg, halverwege het dorp Sloten en de Overtoom ter hoogte van Riekerstaete.

Door sloop en nieuwbouw wordt de authenticiteit teniet gedaan, door het volbouwen van de ruimten rondom gaat het historische biotoop geheel verloren. Hebben we inmiddels niet al voldoende vrije kavels aan de Sloterweg die bebouwd zijn met weinig tot de verbeelding sprekende woningen die in het geheel geen binding hebben met het verleden.

De generaties die na ons komen zullen weinig bijzonderheden meer treffen. Zolang het nog duurt kunt u zelf ter plekke gaan kijken naar enkele eeuwen historie. Hier nog aanwezig vanwege de niet aflatende juridische strijd van Jan Rijnierse, boer op Zomerlust, de boerderij waar de landarbeidershuisjes bij hoorden. Net als het (Wilde) Reigersbos.

Zonder zijn inzet was de hele Sloterweg al in de jaren vijftig van de vorige eeuw met de grond gelijk gemaakt. Het is zonde dat we de schamele resten van de waardevolle cultuurhistorie van de Sloterweg door de vingers laten glippen.

Uit: de Westerpost van 25 oktober 2017.