7.500 handtekeningen voor het behoud van de Lutkemeerpolder

“Amsterdam, pak die kans voor de stad”

In de hoop het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder alsnog te veranderen, overhandigde dorpsraadlid Irene Hemelaar op woensdag 24 juni 2020 bij de Stopera 7.500 ondersteunende handtekeningen aan wethouder Marieke van Doorninck. Ruim 100 actievoerders trotseerden de hitte en betuigden hun steun.

Vanwege de corona-maatregelen mocht niemand binnen in de Stopera komen inspreken bij de commissievergadering. De creatieve actiegroep had hiervoor een oplossing bedacht en een hoogwerker geregeld. Eén voor één werden de 15 insprekers in het bakje naar boven gehesen om de raadsleden toe te spreken. Op de foto is het de beurt aan boerin van de Boterbloem Alies Fernhout. Met microfoon, en de zonwering opzij trekkend, kregen de insprekers zo de onverdeelde aandacht van de gemeenteraadsleden. De vergadering werd telkens stilgelegd om te luisteren. Actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ toont lef. De gemeenteraadsleden ook? Of overheerst hun angst voor financiële claims, ook al was er sprake van aangetoonde fraude aan de ontwikkelkant? (Foto: Hans Bootsma)

Op 1 of 2 juli 2020 staat het verzoek om het bestemmingsplan ‘Lutkemeerpolder’ te wijzigen op de agenda van de gemeenteraad. Het gaat om een principieel besluit. Kiest men voor meer nog bedrijventerreinen in de Lutkemeerpolder op Oud Osdorp, of voor duurzame teelt van Amsterdamse groenten? Door de handtekeningen persoonlijk aan de wethouder te komen overhandigen hoopt de actiegroep goed zichtbaar te maken aan het College en de gemeenteraad dat er echt héél véél Amsterdammers zijn die niet nóg meer (leegstaande) bedrijventerreinen in de Lutkemeer willen krijgen. In de eerstvolgende Westerpost (15 juli) leest u wat de gemeenteraad besloten heeft.

Hoofdpijn of kans?
Gaat de gemeenteraad dit hoofdpijndossier doorzetten? Kiest men voor een bouwplan waar veel verzet tegen is en dat in alle opzichten indruist tegen hun eigen beleid? Of ziet de gemeenteraad dit als een kans voor de stad om het ánders te doen, om groen en ruimte te sparen en er samen met de burgers iets moois van te maken? Om voor deze laatste optie te kiezen, zal de gemeente wel lef moeten tonen.

In één minuut
Om beurten richtten 15 ondertekenaars bij de Stopera ieder één minuut het woord tot de gemeenteraadsleden van de commissie Ruimtelijke Ordening. Ieder met zijn eigen verhaal waarom de Lutkemeerpolder zijn groene landbouwbestemming moet behouden.

Tamar Frankfurher

Uit: de Westerpost van 1 juli 2020.