51 waarnemers registreren 416 waarnemingen op Sportpark Sloten

Vogelaar Joost van Hulten heeft in de verwilderde bosstroken (bij de noodingang van en de strook achter de Sloterweg-woningen) op sportpark Sloten een rijke vogelpopulatie aangetroffen, zoals deze zingende zwartkop.

Zingende zwartkop. Foto: Joost van Hulten.

Joost: “Ik had jammer genoeg niet veel tijd, maar ik zag en hoorde in de korte tijd dat ik er was meteen al een zanglijster, winterkoninkje en een zwartkop! Verder heb ik de ‘usual suspects’ als zwarte kraai, ekster, merel, houtduif en de bekende mezensoorten (pimpel- en kool-) gezien.”

144 verschillende soorten

Inmiddels staan op het sportpark staan al 144 soorten geregistreerd (waarnemingen.nl). Dat ook Joost in deze relatief onbekende verwilderde natuur rond de wielerbaan bijzondere ontdekkingen doet wekt dan ook geen verbazing. Deze bosstroken zijn waardevol als rustgebied aan de rand van het versteende Nieuw-West. Deze gebieden vormen een waardevol onderdeel van de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur als schakel tussen Natuurgebied De oeverlanden, volkstuinpark Eigen Hof en Natuurpark Vrije Geer.

Tamar Frankfurther; 15 mei 2021.

Zie ook: https://waarneming.nl/locations/16476/