15.235 voertuigen per etmaal

De werkgroep Sloten zet zich in om de gigantische verkeersdruk in en rond Sloten te verminderen. Op hoofdlijnen stelt de werkgroep vast:

1. Het sluipverkeer in en om het dorp (Ditlaar, Vrije Geer, Sloterweg) is de laatste jaren explosief gegroeid. Het gaat vooral om verkeer tussen Badhoevedorp/Osdorp en de aansluiting op de A4/A10.
2. De situatie is zo langzamerhand onhoudbaar en levert veel onveiligheid voor fietsers op.
3. Uit de in 2016 gepubliceerde gemeentelijke verkeersmodellen en -prognoses blijkt dat de gemeente voor 2020 verwacht dat over de Sloterweg per etmaal 15.235 (!) voertuigen rijden en over de Plesmanlaan ‘slechts’ 8380. (Verkeersmodel VMA 2.0. en prognoses).
4. Conclusie: ‘dorpsstraten’ als de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg worden veel zwaarder belast met verkeer dan de wegen die feitelijk voor de doorstroming bedoeld zijn: stedelijke hoofdwegen als Plesmanlaan en Johan Huizingalaan.

Daarom gaat de werkgroep Sloten bij het Stadsdeel Nieuw-West en de gemeente er op aandringen om het sluipverkeer weg te halen op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg. Dat zullen pittige maatregelen moeten zijn. Over die mogelijke maatregelen gaat de werkgroep Sloten een bewonersbijeenkomst organiseren. Binnenkort hoort u daar meer over, onder andere via deze Rubriek.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 april 2019.