10 ansichtkaarten over referendum Hoofdgroenstructuur (HGS)

Tegelijk met de Europese verkiezingen mogen Amsterdammers op 6 juni ook hun stem uitbrengen over nieuwe plannen van de gemeente die gaan over de bescherming van het beschermde groen in de stad.

Omdat de werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp dit belangrijke referendum graag ondersteunt, schreef de werkgroep een wedstrijd uit waar de gemeente subsidie voor heeft gegeven. De tien ingezonden afbeeldingen die volgens de jury het best de problematiek verbeelden staan nu op ansichtkaarten, die tijdens de campagne worden uitgedeeld.

Door vage omschrijving is zelfs beschermd groen vogelvrij
Uit de inzendingen blijkt hoe bezorgd men is voor de gevolgen die het nieuwe beleid zal hebben als het niet massaal wordt weggestemd. Vooral de vage tekst dat de gemeente straks vrijelijk mag bepalen “of stukken groen nog wel van toegevoegde waarde zijn voor de stad” baart de inzenders grote zorgen: “Als een commerciële ontwikkelaar – zoals dat tegenwoordig heet – ‘functies wil stapelen’ in het groen en de wethouder daar wel brood in ziet, dan is ‘enige flexibiliteit’ straks toegestaan. Wat dat betekent? Ik vrees het ergste!”

Wethouder: “Ook kunstgrasvelden zijn beschermd groen”
De initiatiefnemers van het referendum verzetten zich ook tegen andere onderdelen van het beleidsplan. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet waarom ook taluds en bermen langs (snel)wegen en zélfs kunstgrasvelden voortaan onder het beschermde groen vallen. “Ja, als je al dat sjoemelgroen voortaan ook als hoogstaand groen meetelt, dan bevat die nieuwe HGS inderdaad meer groen. Maar om wát voor groen gaat dat dan?”, vraagt een prijswinnaar zich af.

Lees verder…